อัพเดทล่าสุด

ที่นี่บ้านเรา (Thi Ni Ban Rao)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

ที่นี่บ้านเรา รายการสารคดีฝีมือการผลิตและมุมมองจากผู้ผลิตรายการภาคพลเมือง ผู้เฝ้ามองความเป็นไป ความงาม ผ่านเรื่องราวร้อยพัน และการรุกคืบของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านผ่านสายตาของพวกเขา

ดูรายการย้อนหลัง