อัพเดทล่าสุด

Spirit of Asia (วิถีเอเชีย)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

Spirit of Asia (วิถีเอเชีย) สารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชีย เชื่อมโยงประเพณี วัฒนธรรม มรดกล้ำค่าของแผ่นดิน เพื่อค้นหา “วิถีเอเชียที่คุณไม่เคยรู้” 

ดูรายการย้อนหลัง