อัพเดทล่าสุด

ข่าวข้นคนเนชั่น (Khao Khon Khon Nation)

หมวดรายการ :

ข่าว / News

พิธีกร นักแสดง :

กนก รัตน์วงศ์สกุล, ธีระ ธัญไพบูลย์, เสถียร วิริยะพรรณพงศา

เนื้อเรื่องย่อ :

ข่าวข้นคนเนชั่น รายงานข่าวสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา และวิเคราะห์สถานการณ์เด่นในรอบวัน ข่าวข้นคนเนชั่น ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 21.30 - 23.00 น. และเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.30 - 22.30 น.

ดูรายการย้อนหลัง