อัพเดทล่าสุด

The Sixty (ปีที่ 60 ของชีวิต)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

พิธีกร นักแสดง :

แม่เม้า สุดา, น้องอาเธอร์

เนื้อเรื่องย่อ :

The Sixty (ปีที่ 60 ของชีวิต) ช่วงชีวิตในปีที่ 60 ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่ช่วงชีวิตในปีที่ 60 ของทุกคนอยู่ในสังคมเดียวกัน ภาพยนตร์สารคดีที่เล่าเรื่องผ่านการสัมภาษณ์ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จำนวน 60 คน โดยจะเป็นการคัดเลือกบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีคุณสมบัติและสถานะที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น อายุ อาชีพ บทบาททางสัมคม เพื่อให้มีความหลากหลายของมุมมองความคิดเห็นและประสบการณ์ เป็นการสะท้อนความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกในประเด็นสังคมสูงวัยที่ทุกคนได้ประสบพบเจอ โดยจุดเริ่มต้นการเล่าเรื่องของทุกคนคือ ในปีที่ 60 ของชีวิต

ดูรายการย้อนหลัง