อัพเดทล่าสุด

สารคดี เสรีภาพ บนความตาย 30 ปี พุทธทาส

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

เล่าเรื่องราวชีวิตช่วงท้ายของท่านพุทธทาส ประมาณปี 2534-2536 เกี่ยวกับหลักธรรม คำสอน ที่เกี่ยวกับความตายที่ท่านได้เทศนา บันทึก หรือ สื่อ ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยท่านได้อธิบายความตายไว้ 2 แบบคือ ความตายในภาษาคน และความตายในภาษาธรรม และเหตุที่กลัวตายเพราะตัณหาอุปาทาน การยึดถือว่า ตัวกู ของกู 

สารคดี เสรีภาพ บนความตาย 30 ปี พุทธทาส ออกอากาศทุกวันเสาร์ 

สารคดี เสรีภาพ บนความตาย 30 ปี พุทธทาส ออกอากาศเวลา 05.00-05.30 น.

สารคดี เสรีภาพ บนความตาย 30 ปี พุทธทาส ออกอากาศทางช่อง thaipbs