อัพเดทล่าสุด

The Magnet แรงดึงกลับ

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

The Magnet แรงดึงกลับ สารคดี 4 ตอน สะท้อน 4 ปัญหาหลักเชิงโครงสร้าง ก่อนจะขยายไปสู่ประเด็นย่อย ๆ ที่รายล้อมเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ที่เป็นปัญหาร่วมกันของเด็กส่วนใหญ่ในประเทศ เป็นสารคดีที่สอดผสานระหว่าง Documentary และ Focus group ที่เรื่องราวของคนในสารคดีถูกนำมาถกเถียงระดมความคิดเพื่อหาทางออก ขับเคลื่อนให้เกิดกระแสความตื่นตัวในสังคม ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในทุกแพลตฟอร์ม