อัพเดทล่าสุด

จดหมายเหตุกรุงศรี (Chotmaihet Krung Si)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

นำเสนอเรื่องราวของพระพุทธรูป,พระบรมธาตุ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญ, แหล่งอารยธรรมโบราณ,ชาติพันธุ์, ประเพณี มหรสพ และการละเล่น, ศิลปกรรมเนื่องในศาสนา, อุทยานประวัติศาสตร์,พิพิธภัณฑ์ของไทย ศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

ดูรายการย้อนหลัง