อัพเดทล่าสุด

เก่งสู่เก่ง สานฝันสร้างอาชีพ (Keng Su Keng San Fan Sang Achip)

หมวดรายการ :

เกมส์โชว์ / Game Shows

พิธีกร นักแสดง :

อ๊อฟ ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์

เนื้อเรื่องย่อ :

เก่งสู่เก่ง สานฝันสร้างอาชีพ (Keng Su Keng San Fan Sang Achip)เกมส์โชว์รายการใหม่!! ที่เปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้เยาวไทยที่มากความสามารถ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเอาความเก่งมาแข่งขันประชันไหวพริบกัน