อัพเดทล่าสุด

เส้นทางเกียรติยศ (The Way of Dignity)

หมวดรายการ :

ละครไทย (อวสาน) / Thai Dramas (ended)

พิธีกร นักแสดง :

ตั๊ก นภัสกร มิตร เอม, บิ๊ก พลักฎฐ์ กิจเมธาภิวัฒน์, เคน ขนิษ เชี่ยวชาญณรงค์

เนื้อเรื่องย่อ :

เส้นทางเกียรติยศ (The Way of Dignity) ภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาค ละครกึ่งสารคดีแนวพีเรียด อ้างอิงเหตุการณ์จริง ของถนนสายพระราชดำริ โครงการสร้างทางสาย น่าน-ปัว-ท่าวังผา-เชียงกลาง-ทุ่งช้าง-ปอน-ห้วยโก๋น จังหวัดน่าน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญก่อเกิดขึ้น เมื่อทรงสนับสนุนให้กรมทางหลวงได้เร่งรัดพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ชนบทด้วยการสร้างถนนหนทาง เชื่อมโยงนำความเจริญก้าวหน้าเข้าหามวลชนในถิ่นทุรกันดาร ที่เป็นเขตล่อแหลมในการก่อตัวยึดครอง มวลชนของผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ เปลี่ยนเส้นทางแห่งความทุกข์ยากลำบากให้เป็นถนนแห่งความสุข และสังคมที่สงบร่มเย็น เส้นทางเกียรติยศ (The Way of Dignity)  ออกอากาศ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 เวลา 20.30 - 21.30 น.  และ วันที่ 12-15 และ17-19 ตุลาคม 2565 ออกอากาศทาง ช่อง 5