อัพเดทล่าสุด

Deschooling (ห้องเรียนข้ามเส้น)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

Deschooling (ห้องเรียนข้ามเส้น) บุคคลสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดเด็กที่สุด และเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพได้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิชาชีพครูยังพบเจอกับอุปสรรคและความท้าทายอีกมากมาย ทั้งจากระบบราชการ นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเปลี่ยนแปลงของโลกและผู้เรียนในแต่ละยุคสมัย คำถามคือแล้วอะไรบ้างที่เป็นทางออก ที่จะเป็นการปลดล็อก พร้อมกับพัฒนาและช่วยเสริมแรงให้ครูนำพาการเรียนรู้ไปสู่การสร้างคนคุณภาพ Deschooling (ห้องเรียนข้ามเส้น) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. Deschooling (ห้องเรียนข้ามเส้น) ออกอากาศทางช่อง thaipbs