อัพเดทล่าสุด

สารคดี มันนิใต้ป่าภูผาเพชร

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

สารคดี มันนิใต้ป่าภูผาเพชร  เปิดบันทึกชาติพันธุ์แห่งผืนป่าเทือกเขาบรรทัดของ ชาวมันนิ กลุ่มภูผาเพชร มันนิเร่ร่อนกลุ่มท้าย ๆ ที่ยังคงวิถีการใช้ชีวิตในป่า กับความท้าทายจากโลกภายนอก ในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า ชาวมันนิกลุ่มภูผาเพชรจะยังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามวิถีเดิมในผืนป่า หรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด แล้วทางออกที่ดีที่สุด คือทางไหน ? ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน

 

ดูรายการย้อนหลัง