อัพเดทล่าสุด

พีพีทีวีสัญจร

หมวดรายการ :

ทอล์กโชว์ / Talk Shows

พิธีกร นักแสดง :

สุชาดา นิ่มนวล, กมบธร โกมารทัต

เนื้อเรื่องย่อ :

พีพีทีวีสัญจร ได้เชิญผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง ในยุคดอกเบี้ยขาขึ้น ที่มาพร้อมข้อเสนอแนะจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย