อัพเดทล่าสุด

วัฒนธรรมกินได้ ( Edible Culture)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

วัฒนธรรมกินได้ ( Edible Culture) นำเสนอทุนวัฒนธรรมของพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา โดยนำเสนอ 2 พื้นที่ที่มีวัฒนธรรมและตลาดที่เข้มแข็ง พื้นที่แรกคือ เชียงคำ เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมไทลื้อเข้ามาอยู่ร่วมกับชาวล้านนาดั้งเดิม ซึ่งเราจะได้เห็นทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของบรรพชนไทลื้อที่ฟื้นฟูขึ้นมาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ อาหาร วัด หรือประเพณี สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกนำมาจัดแสดงและค้าขายในตลาดวัฒนธรรมไทลื้อเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน วัฒนธรรมกินได้ ( Edible Culture) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ วัฒนธรรมกินได้ ( Edible Culture) ออกอากาศ  เวลา 21.10 - 22.00 น. วัฒนธรรมกินได้ ( Edible Culture) ออกอากาศทางไทยพีบีเอส