อัพเดทล่าสุด

หลวงตามหาชน (Luang Tam Ha Chon)

หมวดรายการ :

ซิทคอม / Sitcom

พิธีกร นักแสดง :

สรพงษ์ ชาตรี, ค่อม ชวนชื่น

เนื้อเรื่องย่อ :

หลวงตามหาชน จะเล่าเรื่อง ของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย หลากหลายพฤติกรรมความเชื่อและฐานะ บางคนงมงาย เชื่อโชคลาง ผีสาง บางคนจมอยู่กับอบายมุข บ้าหวย บ้าเลข บ้าวัตถุ บางคนขี้เมา เฮฮา บ้าสังสรรค์ บางคนจน ด้อยโอกาส ต้องการใครให้พึ่งพา ต่างความคิด ต่างความต้องการของคนในชุมชน จึงเป็นที่มาของ มัชฌิมาปฏิปทา หรือ หนทางสายกลาง โดยมีหลวงตาบุญ ที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้คน ให้พ้นทุกข์ คอยสั่งสอนชาวบ้านให้เป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม ธรรมะที่หลวงตามอบให้ จึงเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายนำไปปฏิบัติได้จริง