อัพเดทล่าสุด

จากรากสู่เรา (Chak Rak Su Rao)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

จากรากสู่เรา (Chak Rak Su Rao) เรื่องราวชีวิตของหลวงประดิษฐไพเราะ ที่ซ้อนทับยุคสมัยจากรัชกาลที่ 5 จนถึงปี 2475 สู่ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยที่มีรากร่วมกับชนชาติอื่น ๆ ในอุษาคเนย์ ก่อนเข้ามามีบทบาทในพิธีกรรมและความบันเทิงสำหรับชนชั้นนำสยาม ต่อเนื่องมาถึงยุคอาณานิคมที่มีการหยิบยืม ดัดแปลง ผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกจนเกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นในสยาม และฝังรากมาจนถึงปัจจุบัน
จากรากสู่เรา (Chak Rak Su Rao) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.15 - 21.10 น.
จากรากสู่เรา (Chak Rak Su Rao) ออกอากาศทางช่อง ThaiPBS

ดูรายการย้อนหลัง