อัพเดทล่าสุด

ข่าวข้นคนข่าว (Khao Khon Khon Khao)

หมวดรายการ :

ข่าว / News

พิธีกร นักแสดง :

นลิน สิงหพุทธางกูร, กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ, อรรินทร์ ยมกกุล

เนื้อเรื่องย่อ :

ข่าวข้นคนข่าว (Khao Khon Khon Khao) รายงานข่าวสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา และวิเคราะห์สถานการณ์เด่นในรอบวัน ข่าวข้นคนเนชั่น ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อาทิตย์  ออกอากาศ เวลา 20.10 - 22.10น.  ออกอากาศ ทางช่อง nation

ดูรายการย้อนหลัง