อัพเดทล่าสุด

I Am Season 7 (ฉัน(จะ)เป็น)

หมวดรายการ :

รายการส่งเสริมความรู้ / Knowledge

เนื้อเรื่องย่อ :

I Am Season 7 (ฉัน(จะ)เป็น) รายการที่จะแนะนำอาชีพต่างๆ และแนะแนวการศึกษา ถ่ายทอดผ่านผู้ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองที่รอบด้านของทุกสาขาอาชีพ นำเสนอเส้นทางการศึกษาของสาขาวิชาชีพนั้นๆ ชมบรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบและตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง