อัพเดทล่าสุด

ไทยศิลป์

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

ชนัญญา ดรเขื่อนสม กับแนวความคิดจะต่อยอดนำผ้าไหมที่มีมูลค่าในชุมชน สร้างเป็นงานศิลปะเพิ่มคุณค่าโดยการผสมผสานผ้าไหกับาติก ที่สะท้อนลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคอีสาน อาจารย์นิเวศ แววสมณะ ผู้มีความรักในงานศิลปะมาตั้งแต่วัยเด็ก เมื่ไปพและรู้จักหุ่นกระบอก จึงเกิดความชอบในศิลปะของหุ่นกระบอกและมีความคิดที่จะทำหุ่นกระบอกเพื่อนำไปขาย แต่ก็ไม่มีอาจารยท่านไหสอน จึงตัดสินใจศึกษาการทำหุ่นกระบอกจากหนังสือด้วยตนเอง จนวันหนึ่งได้ไปพบกับคุณยายชื้น สกุลแก้ว ศิลปินแห่งชาติ ทีไดถ่ายทอดศิลปะการเชิดหุ่นให้ จึงทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดศิลปะหุ่นกระบอกไทยสู่เด็กรุ่นหลังได้ศึกษาให้คงอยู่สืบไป ออากาศทุก วัน ออกอากาศเวลา 21.45 - 22.15 น. ท่างช่อง thaipbs