อัพเดทล่าสุด

Thailand LIVE (ฟังเสียงประเทศไทย)

หมวดรายการ :

ข่าว / News

พิธีกร นักแสดง :

สุทธิชัย หยุ่น

เนื้อเรื่องย่อ :

Thailand LIVE (ฟังเสียงประเทศไทย) ไปฟังเสียงของผู้นำท้องถิ่นพูดถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้ชุมชนตอนล่างและเมือง แต่คนต้นน้ำกลับต้องประสบกับอุปสรรคนานับประการรวมถึงน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูกทำกินทั้งๆ ที่เป็นคนที่คอยดูแลป่าต้นน้ำให้กับประชาชนตอนล่างในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศ คำตอบจะอยู่ที่หมู่บ้านหรือไม่ Thailand LIVE (ฟังเสียงประเทศไทย) ออกอากาศเวลา 21.10 - 22.00 น. ทุกวันอาทิตย์ ทางช่อง ThaiPBS

ดูรายการย้อนหลัง