อัพเดทล่าสุด

เปิดเลนส์ส่องโลก (Poet Len Song Lok)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

พิธีกร นักแสดง :

ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เนื้อเรื่องย่อ :

รายการที่รวบรวมการเดินทางผจญภัยไปในที่ต่างๆ เพื่อค้นหาและศึกษารูปแบบชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนแหล่งทรัพยากรที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย สวยงาม แต่แฝงด้วยสาระและบันเทิง

ดูรายการย้อนหลัง