อัพเดทล่าสุด

ข่าวเจาะย่อโลก (Khao Cho Yo Lok)

หมวดรายการ :

ข่าว / News

เนื้อเรื่องย่อ :

ข่าวเจาะย่อโลก (Khao Cho Yo Lok)เปิดมุมมอง วิเคราะห์ข่าวเชิงลึก สถานการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการนำเสนอแบบสารคดีเชิงข่าว ข่าวเจาะย่อโลก (Khao Cho Yo Lok) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 22.05 - 23.00 น. ข่าวเจาะย่อโลก (Khao Cho Yo Lok) ออกอากาศทางไทยพีบีเอส

ดูรายการย้อนหลัง