อัพเดทล่าสุด

ทุ่งแสงตะวัน (Thung Saeng Tawan)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

พิธีกร นักแสดง :

นิรมล เมธีสุวกุล

เนื้อเรื่องย่อ :

รายการที่เสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคม การอยู่ร่วมกันจึงต้องมีการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมในรูปแบบกฏหมู่บ้าน กฏหมาย วัฒนธรรมประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ

ดูรายการย้อนหลัง