อัพเดทล่าสุด

๑๐๐ ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

พิธีกร นักแสดง :

วสุ แสงสิงแก้ว

เนื้อเรื่องย่อ :

๑๐๐ ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในศุภวาระครบรอบ 100 ปีของการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2

ดูรายการย้อนหลัง