อัพเดทล่าสุด

สมรภูมิไอเดีย(Open your science)

หมวดรายการ :

บ้านและเทคโนโลยี / Home & Technology

พิธีกร นักแสดง :

อภิสรา เกิดชูชื่น วิชัย จงประสิทธ์พร

เนื้อเรื่องย่อ :

�รายการสมรภูมิไอเดีย�2018 ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ แข่งขันวัตกรรมทางความคิด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ใช้ไอเดีย สร้างสรรค์ประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่มีคุณค่ากับสังคมไทย ภายใต้โจทย์ Open Your Scienceช่วยให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น สมรภูมิไอเดีย(Open your science) ออกอากาศทุกวันเสาร์ สมรภูมิไอเดีย(Open your science) ออกอากาศเวลา 09.00-09.30 น สมรภูมิไอเดีย(Open your science) ออกอากาศช่อง 3SD

ดูรายการย้อนหลัง