อัพเดทล่าสุด

Parks For Life อุทยานเพื่อชีวิต

หมวดรายการ :

รายการวันหยุดพิเศษ / Holiday Shows

พิธีกร นักแสดง :

เก้าภัคพร มีระลึก

เนื้อเรื่องย่อ :

Parks For Life อุทยานเพื่อชีวิต อุทยานแห่งชาติ ในประเทศไทยเกิดขึ้นจาก พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 Parks For Life อุทยานเพื่อชีวิต ซึ่งได้ให้ความหมายของอุทยานแห่งชาติไว้ว่า ได้แก่ บริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน Parks For Life อุทยานเพื่อชีวิต ออกอากาศทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-8.30 น.